για να τη βγάλετε..."καθαρή"

Αστυνομία

  Η εταιρεία εξυπηρετεί και τη Σχολή Αστυφυλάκων Κομοτηνής με πλυντήρια που είναι εγκατεστημένα δίπλα στο χώρο του Κυλικείου. Στα πλυντήρια αυτά εφαρμόζεται το σύστημα της αυτοεξυπηρέτησης σύμφωνα με τις αναρτημένες στους χώρους των πλυντηρίων οδηγίες.