για να τη βγάλετε..."καθαρή"

Στρατός

  Η εταιρεία εξυπηρετεί όλες τις μονάδες του Στρατού Ξηράς στους νομούς Ροδόπης και Ξάνθης εκτός από τα φυλάκια. Στις μονάδες εφαρμόζεται το σύστημα αυτοεξυπηρέτησης σύμφωνα με τις αναρτημένες στους χώρους των πλυντηρίων οδηγίες.